Mlekomat Logatec

Naslov mlekomata:
Stara cesta, 1370 Logatec

Telefon mlekomata:
040 123 654

E-pošta mlekomata:
blaz.kranjc@siol.net

Kmetija:
Kmetija pri Štangarji

Naslov kmetije:
Kalce, 7, 1370 Logatec

Kmetija Kranjc se nahaja na Kalcah, kjer v hlevu redimo 60 glav živine. Od tega imamo 20 sivorjavih krav molznic, ostalo pa predstavlja mlada plemenska in pitana živina. Letno proizvedemo cca 90.000 litra vmleka, katerega večji del vsakodnevno prodamo, nekaj pa ga porabimo za vzrejo telet.
Nosilec dejavnosti sem Marjan Kranjc, za nemoten potek vseh del na kmetiji in v hlevu pa skrbijo še žena Romana, ki je tudi zaposlena na kmetiji ter sin Blaž in hči Katarina, ki študira zdravstvo, v času večjih kmetijskih opravil pa pripomore še moja mama Marija. Z veseljem omenjam da v času košnje, baliranja in siliranja koruze priskočijo na pomoč številni hišni prijatelji in sosedje, kar zelo cenim im spoštujem. Smo registriran pridelovalec in prodajalec mleka. Pridobljena imamo vsa dovoljenja zdravstvene in veterinarske inšpekcije.
Analize kakovosti mleka, redno opravljajo pristojne službe, tako da vam zagotavljamo, da boste zares dobili pristno in sveže mleko.