Kontaktne informacije

Podjetje Terpin že dolga leta sodeluje na področju kmetijske mehanizacije, opreme in rezervnih delov.

Vezano na zadnja ekonomska gibanja, pa smo ugotovili, da moramo začeti s prodajo novih progamov, kateri bodo omogočali neposrednim proizvajalcem direktno prodajo njihovih proizvodov. Ker je to velik izziv obenem pa tudi velika obremenitev za neposrednega proizvajalca, smo pripravili spletno stran, na kateri z enostavnimi prijemi omogočamo lažje tolmačenje novega načina prodaje.

Neposrednim proizvajalcem omogočamo na brezplačen način oglaševanje njihove dejavnosti in prodaje. Prvi stroj, ki to omogoča, je mlekomat in avtomat za prodajo pripadajoče embalaže.

V bližnji prihodnosti pa pripravljamo ponudbo hlajenih avtomatov kateri bodo služili za prodajo ostalih svežih proizvodov, kot npr. jajca, skuta, sadje in podobno.

Potrošnikom omogočamo, da se na spletni strani seznanijo z delovanjem teh strojev in vprašajo za morebitna dodatna pojasnila. Lahko pa tudi sporočijo svoje pripombe in videnja,  k omenjenemu načinu prodaje. Dejansko pa bomo neposredne kupce seznanili, kaj je še sploh zdrava doma pridelana hrana.

Z željo, da bi takšen način oglaševanja in prodaje obrodil čim več sadov, pričakujemo od neposrednih proizvajalcev in od kupcev čim več informacij, katere bodo služile v obojestransko zadovoljstvo.

 

Moderator:  

 

Terpin s.r.l.

Ul. III Armata, 179 - 34070 Gorica (I)

Tel.: +39 0481 521 951 - Fax: +39 0481 522 601

E-mail: www.terpin.it

 

?>